Garanții

GARANȚIA PRODUSELOR
Produsele comercializate de magazinul online – Inoglass.ro provin din surse autorizate de producători sau direct de la producătoriși beneficiază de garanție natională susținută de unități service autorizate ale partenerilor Inoglass.ro sau ale producătorilor.

În cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) perioada de garanție este de 12 luni pentru produsele de folosință îndelungată și între 0-12 luni pentru restul. Termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maxim 30 zile.

În cazul certificatelor de garanție emise de producător / importator, produsele beneficiază de garanție în rețelele de service ale acestora, în centrele menționate explicit în certificate; produsul reclamat defect poate fi prezentat direct la cel mai apropiat centru de service prevăzut în certificat. Această unitate de service va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției;
Condițiile de acordare a garanțiilor, în acest caz, pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale acestora, la nivel național (a se vedea lista centre de service autorizate). Totodată, SC FLODO SRL SRL. răspunde privind garanția legală de conformitate, în calitate de vânzător conform prevederilor legale. În cazul în care durata medie de utilizare a unui produs este mai mică de 2 ani, garanția de conformitate se reduce la acea perioadă.

Termenii și condițiile de garanție sunt în conformitate cu prevederile legale: ordonantța Guvernului nr. 21 / 1992 privind protecția consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Perioada de garanție este mentionată în certificatul emis de producător / importator și începe să curgă de la data înscrisă în factura de achiziție; de asemenea această perioadă este confirmată și de certificatul de garanție aferent facturii fiscale emis de Inoglass.ro.

Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care s-a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate sau s-a predat produsul persoanei desemnate de către acesta până la data aducerii produsului în stare normală de utilizare, respectiv data notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată (acele produse complexe, construite din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau atunci când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depăsește 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui contravaloarea produsului respectiv. Drepturile conferite în baza garanției comerciale sunt în conformitate cu prevederile legale. Aceste drepturi legale nu sunt afectate prin garantția oferită.

Operațiunile efectuate de service în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate; aceste documente devin parte integrantă a certificatului de garanție.

Termenul maxim de soluționare este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare. După aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat direct de la Service sau puteți solicita expedierea acestuia prin curier.

Reparațiile în perioada post garanție pot dura între 10 – 90 zile. Clientul trebuie să iți dea acordul în scris, fără echivoc, în termen de 48h de la comunicarea costului de reparație.

Aducerea la conformitate se poate efectua prin:

Depanarea / reparația produsului;
Înlocuirea parțială sau integrală a produsului;
Înlocuirea cu produse cu perfomante cel puțin similare / egale cu ale produsului ce nu poate fi reparat sau inlocuit cu același model;
Returnarea contravalorii produsului în situația în care reparația sau înlocuirea nu sunt posibile;
Responsabilitățile clientului
Condițiile de garanție nu se aplică pentru problemele sau daunele cauzate de client sau în circumstanțe cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:

S-a intervenit asupra produsului, a fost reparat și / sau modificat de personal neautorizat;
numărul de serie al produsului (S/N – “serial number”, IMEI, etc.), componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;
Sigiliile pentru garanție au fost rupte sau schimbate;
Produsul prezintă defecte fizice: lovituri, crăpături, ciobiri, rugină sau prezintă urme utilizare în condiții neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, manipulare incorectă, setări și instalări incorecte, virusări, rescrieri de BIOS, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, etc;
incapacitatea de utilizare din cauza parolelor / măsurilor de securitate uitate sau pierdute.

PROCEDURA TRIMITERII PRODUSELOR ÎN GARANȚIE
La aducerea / expedierea produsului pentru garanție te rugăm să ne comunici numărul cererii de service alocat după completarea Formularului de SERVICE de forma SV XXXXX; în cazul produselor expediate prin firmele de curierat rapid vă rugăm să menționezi pe scrisoarea de transport (AWB) NUMĂRUL FORMULARULUI DE SERVICE, precum și mențiunea “ÎN ATENȚIA DEPARTAMENTULUI DE SERVICE”.

Produsele aduse sau expediate în atenția departamentul de service trebuiesc să fie complete, să conțină toate accesoriile (recomandăm să fie aduse / expediate în ambalajul original sau un ambalaj adecvat) și însotite de o copie a facturii fiscale de achiziție, a certificatului de garanție original al producătorului / importatorului, precum și o copie a certificatului de garanție emis de Inoglass.ro care însoțește factura sau este transmis online, via e-mail, clientului.
Produsele care necesită acordarea garanției pot fi expediate la adresa: Termeni și Condiții